Werkwijze

De werkwijze binnen ons psychologisch adviesbureau kenmerkt zich door kwaliteitsgerichtheid, klantvriendelijkheid, realiteitszin en een persoonlijke benadering. Dit laatste betekent onder andere dat een onderzoek in een rustige één op één setting plaatsvindt. Desgewenst kan een onderzoek ook op locatie plaatsvinden bij een externe opdrachtgever c.q. een bedrijf of instelling.
Wij zullen ons in onze werkwijze flexibel opstellen naar de klant.

Praktische gang van zaken
De aanmelding voor een onderzoek kan bij ons telefonisch of schriftelijk gebeuren. In de regel kan het onderzoek binnen twee à drie weken na de aanmelding plaatsvinden. De aanmelder geeft de nodige gegevens door zoals over de onderzoeksvraagstelling en over aandachtspunten voor het onderzoek.
Een onderzoek wordt, afhankelijk van de uitgebreidheid, over één of twee dagen verdeeld.

Voorafgaande aan de onderzoeksdag wordt aan betrokkene gevraagd om, zo mogelijk, thuis al enkele vragenlijsten in te vullen en retour te sturen.
De onderzoeksdag begint om 9 uur, of bij een grote reisafstand wat later, in overleg. Voor koffie, thee en broodjes tussen de middag wordt gezorgd. Het onderzoek zelf vindt in een één op één setting plaats. Betrokkene is die dag onze enige gast. De dag begint met een gesprek. Daarna gaat betrokkene individueel met de tests beginnen.
Enkele capaciteitentests hebben een tijdslimiet, voor andere tests en vragenlijsten geldt geen maximumtijd. Aan het eind vindt de bespreking van onderzoeksresultaten met betrokkene plaats resulterend in een mondeling advies.
Enkele dagen daarna worden de bevindingen en conclusies van het onderzoek in een uitgebreide schriftelijke rapportage toegezonden. Een eventuele externe opdrachtgever ontvangt ook een rapportage, onder voorwaarde dat betrokkene hiertegen geen bezwaar heeft. Volgens de NIP beroepscode heeft de onderzochte namelijk blokkeringsrecht.