Tests

Iets over tests

Cognitief functioneren/capaciteiten en intelligentie
Het gaat hierbij om tests die het niveau van verstandelijke capaciteiten in beeld brengen. Een intelligentietest leidt tot een IQ-score die een indicatie geeft voor het algemene werk- en denkniveau. Daarnaast kunnen specifieke capaciteiten en vaardigheden worden gemeten. Afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling en de uitgebreidheid van het onderzoek kan het daarbij gaan om: analytisch vermogen, numerieke aanleg, verbale aanleg of taalvaardigheid, administratief inzicht, commercieel inzicht en technisch inzicht. Eventueel kunnen op basis van een indicatief neuropsychologisch onderzoek uitspraken worden gedaan over geheugen, concentratievermogen en snelheid (van informatie verwerken).

Interesses en affiniteiten
Het bepalen van werkgerelateerde interesses vormt een wezenlijk onderdeel binnen een beroepskeuzeonderzoek/loopbaanonderzoek. Door middel van interessetests ontstaat een beeld van de sterkte van interesses voor werksoorten en beroepen. Ten aanzien van beroepeninteresses geldt vaak het volgende fenomeen: Wat men interessant vindt, dat kan men goed, of beter gezegd: daarin kan men zich goed ontwikkelen. Het zicht krijgen op interesses, ambities of innerlijke drijfveren vormt een belangrijke basis en indicator voor de beroepskeuze.

Persoonskenmerken en competenties
Bij het onderzoek naar persoonlijkheid en competenties zijn persoonlijkheidstests/vragenlijsten belangrijk. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan over persoonskenmerken en competenties, zoals aangaande flexibiliteit, psychische stabiliteit, assertiviteit, stressbestendigheid, ambitieniveau, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit en leidinggevende vaardigheden/leiderschapsstijl.

Bij een psychisch belastbaarheidsonderzoek of psychodiagnostisch onderzoek zullen persoonlijkheidsvragenlijsten een hulpmiddel zijn om eventuele beperkingen in kaart te brengen in relatie tot het (dis)functioneren in arbeid.
Voor de persoonlijkheidstests/vragenlijsten geldt dat deze een ondersteunende en richtinggevende functie hebben. Om de gegevens over het persoonlijk functioneren uit tests en vragenlijsten te kunnen interpreteren is namelijk een uitgebreid gesprek met de psycholoog van wezenlijk belang.