Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek of individueel assessment is een beoordelingsinstrument dat in het kader van personeelsselectie inzicht geeft in de mate van geschiktheid van een kandidaat voor een functie. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de capaciteiten, intelligentie, competenties en persoonskenmerken van een kandidaat en de mate waarin deze aansluiten op het functieprofiel. Ook kunnen desgevraagd uitspraken worden gedaan over ontwikkelingsmogelijkheden van een kandidaat c.q. welke ontwikkel- of verbeterpunten er zijn.

Gegevens uit psychologisch onderzoek kunnen als aanvulling worden gezien op informatie waarover de werkgever reeds beschikt, zoals afkomstig uit het sollicitatiegesprek en het CV van de kandidaat.
Door een psychologisch onderzoek kunnen uiteraard niet alle risico’s worden weggenomen, maar wel neemt de kans op een juiste selectiebeslissing sterk toe.