Psychisch belastbaarheidsonderzoek

Voor cliënten met klachten/beperkingen van psychische aard kan inzicht worden verkregen in de psychische belastbaarheid en psychodiagnostiek in relatie tot arbeid.
Door psychodiagnostische tests en een uitgebreid gesprek krijgt de psycholoog informatie over de psychische belastbaarheid en de psychodiagnostiek met betrekking tot arbeid. De psychische beperkingen kunnen worden geformuleerd in termen van voorwaarden die gelden voor een passende werkplek voor de cliënt.
Een indicatief neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve functies als geheugen, concentratievermogen en snelheid (van informatie verwerken) behoort ook tot de mogelijkheden.

Eventueel kan een indicatie worden gegeven of de cliënt tot het doelgroepregister kan behoren of mogelijk aangewezen is op een “beschutte werkplek”.