Beroepskeuze- & loopbaanonderzoek

Door middel van een beroepskeuzeonderzoek/loopbaanonderzoek kunnen wij mensen helpen bij het vinden van een richting, qua werk en/of opleiding, die past bij hun capaciteiten, persoonlijkheid en interesses. Hierbij kan het gaan om jonge mensen die voor de keuze staan van een vervolgopleiding, maar ook om werkenden of werkzoekenden die zich (her)oriënteren op werk of scholing.
Uiteraard wordt in de advisering rekening gehouden met de arbeidsmarkt.

Opgemerkt kan worden dat wij ook beroepskeuzeonderzoeken verrichten in het kader van re-integratie. Een beroepskeuzeonderzoek/loopbaanonderzoek kan mogelijkheden en beperkingen – sterke en zwakkere kanten – van een persoon in beeld brengen en kan realistische functie- of opleidingsmogelijkheden duiden. Daarmee ontstaat een goed vertrekpunt voor een re-integratietraject.

Een aanmelding voor een beroepskeuzeonderzoek/loopbaanonderzoek kan ook afkomstig zijn van een werkgever die zicht wil krijgen op de mogelijkheden van een werknemer voor re-integratie (spoor 1 of spoor 2).