Medewerkers

De medewerkers
Gerben van Dijk heeft aanvankelijk de Hogere Technische School afgerond en daarna de studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en tevens Beroepskeuze & Loopbaanpsycholoog NIP en heeft inmiddels zo’n 30 jaar ervaring in ‘onderzoek en advies’ op het gebied van Mens en Arbeid.
Samen met zijn vrouw, Hilde van Dijk, die assisterende en organisatorische werkzaamheden verricht, vormen zij een maatschap.

Lid NIP

Wij zijn aangesloten bij en volgen de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent een aantal waarborgen, waaronder die van zorgvuldigheid in het omgaan met gegevens. Ook betekent deze beroepscode dat indien een kandidaat door een externe opdrachtgever wordt aangemeld, de kandidaat wordt geïnformeerd over de inhoud van de rapportage en het recht heeft om niet te laten rapporteren op grond van blokkeringsrecht.