Psychisch belastbaarheids-/psychodiagnostisch onderzoek

Voor cliënten met klachten/beperkingen van psychische aard kan inzicht worden verkregen in de psychische belastbaarheid en psychodiagnostiek in relatie tot arbeid.
Door psychodiagnostische tests en een uitgebreid gesprek krijgt de psycholoog informatie over de psychische belastbaarheid en de psychodiagnostiek met betrekking tot arbeid. De psychische beperkingen kunnen worden geformuleerd in termen van voorwaarden die gelden voor een passende werkplek voor de cliënt.
Een indicatief neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve functies als geheugen, concentratievermogen en snelheid (van informatie verwerken) behoort ook tot de mogelijkheden.

Desgewenst kan de psychodiagnostiek in een classificatiesysteem (DSM-IV of ICIDH) worden weergegeven. Onder andere vanuit een medische invalshoek kan een dergelijke diagnose van belang zijn.
Eventueel kan een indicatie worden gegeven of de cliënt tot de doelgroep van de Sociale Werkvoorziening behoort of aangewezen is op een door de Gemeente te scheppen ‘beschutte werkplek’ (de nieuwe participatiewet die o.a. hierop betrekking heeft en die volgens streefdatum 1 januari 2014 in werking treedt, zal door het kabinet inhoudelijk nog worden uitgewerkt).

Reacties zijn gesloten.

Psychologisch Test en Adviesburo
Drs. ing. Gerben van Dijk
Tukseweg 62
8331 LD Steenwijk
T 0521-514546
e-mail
logo NIP

Downloads

Meta